Hай-голeмият професионален успех за един лидер е развитието на хората от екипа му като по-добри личности и професионалисти.

Владимир Борачев е усмихнат и вдъхновяващ коуч и лектор. От малък за него се твърди, че е като шило в торба, и с право. Той има зад гърба си солиден професионален опит в развитието и мотивирането на 12 успешни екипи в сферата на продажбите, маркетинга и бизнес управлението в три водещи организации – Xerox, Avon Cosmetics и Американския Университет в България (АУБ).

От 1995 г. до 2005 г. Владимир работи за Xerox Corporation в региона на Централна и Източна Европа, Египет и Турция. За периода преминава през девет различни позиции, от които седем ръководни. На последната си длъжност отговаря за едно от трите основни бизнес направления на фирмата – Xerox Engineering Systems – за Централна и Източна Европа, Египет и Турция.

През 2005 г. Владимир Борачев се присъединява към екипа на Avon Cosmetics в региона на Централна и Източна Европа като Търговски директор за България, a в последствие – и за Македония и Албания. От края на 2007 г. той поема фирменото управление за трите държави, а от средата на 2009 г. вече е Управляващ директор за България, Унгария, Сърбия, Македония, Албания и Черна гора. От март 2013 г. до октомври 2014 г. Владимир е зам.-ректор „Институционално развитие” в Американския Университет в България.

На база на богатия си ръководен опит, той подкрепя ръководители от различни нива като коуч и ментор и преподава курс по „Лидерска комуникация” в Магистърската програма за ръководни кадри (EMBA) на АУБ (2010 – 2017, 2021 – ).

Владимир притежава степен Бакалавър по Бизнес Администрация от Американския Университет в България и Магистърска степен по Бизнес Администрация (MBA) от IESE Business School, Испания. Той е професионален сертифициран коуч (PCC) към Международната Коучинг Федерация (ICF) и член на Българската Коучинг Федерация (ICF Bulgaria).