На база на сертификация и акредитация към Международната Коуч Федерация (International Coach Federation), дългогодишния си ръководен опит и работата с ръководители като коуч и ментор, Владимир подкрепя ръководители чрез следните методологии за индивидуална работа:

Коучинг
Най-голямата организация за професионални коучове в света – International Coach Federation (ICF), дефинира коучинга като „партньорство с клиент в един творчески, провокиращ размисъл процес, който го вдъхновява да увеличи своя личен и професионален потенциал. Коучинг процесът не включва съветване и консултиране, а вместо това се фокусира върху индивидите, които сами си поставят цели и ги постигат“. Това става на база на набелязване на цели, провокация чрез силни въпроси, изслушване, изграждане на план за действие и отчетност.  

Менторство
Менторството също използва силни въпроси, активно изслушване, набелязване на цели, изграждане на план за действие и отчетност. За разлика от коучинга обаче, процесът на менторство може да включва и съветване, даване на обратна връзка и споделяне на опит.

 

Организация на времето 

Времетраенето на всяка индивидуална коучинг програма се определя на база на нуждите на клиента. Подобни програми продължават от три до дванадесет месеца, като коучинг сесиите се провеждат средно на всеки две до три седмици и са с продължителност от 60 минути до 120 минути. Времетраенето на една сесия зависи от това каква методология се ползва и дали се наблюдава клиента в действие.
При желание за индивидуална работа се провежда опознавателна среща на потенциалния клиент с Владимир Борачев, която не се заплаща. Целите на тази среща са запознаване, представяне на методологиите, потвърждение дали може да работят заедно и съгласуване на следващи стъпки.

Избор на ментор или коуч

Изборът на ментор и коуч от клиента е ключов за постигане на резултати. При изборът на ментор се препоръчва да се обърне внимание на професионалния и житейски опит на конкретния човек, уменията му за изслушване и даване на конструктивна обратна връзка и желанието му да подкрепя други хора. При изборът на коуч се препоръчва да се интересувате от неговата сертификация, акредитация, референции от клиенти и коучинг специализация.

В случай, че клиент прецени, че не може да работи с Владимир Борачев или иска да има по-широк избор на коуч, Владимир може да предостави контакти на други сертифицирани и акредитирани коучове.

Владимир изгражда и провежда персонализирани и практични семинари за ръководни екипи. Всеки персонализиран семинар се изгражда спрямо специфичните нужди на ръководния екип и се провежда на база на комбинация от ролеви игри, демонстрации, тестове, практични упражнения, споделяне на познание между участниците, обратна връзка, индивидуална работа и работа по групи. Целта е участниците да сверят своя „лидерски часовник“, да осъзнаят чрез различни практични инструменти кои са силните им страни и основни области за развитие по дискутираните теми и да създадат свой индивидуален план за развитие за следващите месеци.

Основните теми, в които Владимир специализира, са:borachev-prepodavane

 • Лидерска комуникация
 • Изграждане на доверие & авторитет
 • Визия, мисия и ценности
 • Наемане на правилните хора
 • Поставяне на очаквания и цели
 • Делегиране
 • Мениджмънт процес
 • Управление и оценяване на представянето
 • Обратна връзка
 • Работа с трудни служители
 • Справяне с конфликти
 • Взимане на трудни решения
 • Мотивация
 • Основни стъпки за последователно развитие на служителите
 • Силни лидерски въпроси
 • Себепознание и лидерско развитие
 • Основни “капани” в изграждането на лидери
 • Предизвикателства на голямото ЕГО

Владимир може да ви подкрепи, ако търсите енергичен и вдъхновяващ гост, който да говори за предизвикателствата в живота, мотивацията и щастието пред вашия ръководен екип. 

borachev-teambuilding

 

borachev-vdahnovjavashti-lekcii

 

Владимир изгражда персонализирани тимбилдинг модули за ръководни екипи с цел себепознание, опознаване на околните, сплотяване и мотивация на екипа.

Той прави това чрез комбинация от тестове, игри, упражнения, предизвикателни умствени и леки физически задачи.

Всяка подобна програма се изгражда на база на наличното време, специфичните цели и конкретните участници.

 

 

Владимир преподава курс по „Лидерска комуникация“ в програмата за ръководни кадри (EMBA) на Американския Университет в България от 2010 до 2017 година и от 2021 до момента. Той вярва, че правилната лидерска комуникация може да ангажира и мотивира служителите за постигане на целите на организацията. Начинът, по който един ръководител се представя, комуникира и действа, има огромно влияние върху представянето на екипа и организацията като цяло. Курсът по „Лидерска комуникация“ помага на участниците в програмата да осъзнаят силните страни и областите за развитие на техния лидерски стил и как да бъдат по-ефективни в постигане на професионалните си цели. Основните въпроси, които намират своя отговор по време на курса са следните:

 • Как да комуникираме успешно като лидери?MG_4434
 • Как приемат хората нашия лидерски комуникационен стил?
 • Как да комуникираме с нов екип?
 • Какво очакваме като лидерска комуникация от нашите ръководители и какво очаква екипа ни от нас?
 • Как един ръководител изгражда доверие и респект?
 • Как да управляваме ефективно представянето на служителите?
 • Как да се справяме с конфликти и с трудни служители?
 • Как да даваме обратна връзка, ориентирана към развитие?
 • Какво да правим с емоциите си?
 • Как да мотивираме екипа си?
 • Как да развиваме служителите?
 • Как да водим ефективни срещи?
 • Какво включва ефективният мениджмънт процес?
 • Кои са нашите основни силни страни?
 • Кои са нашите основни области за развитие?
 • Какво може да направим като следваща стъпка в лидерското си развитие?
Изтегли Скритите съкровища в теб
Коучингът и менторството са едни от начините да ги откриеш. какви са приликите и разликите в двете техники
Изтегли Влизат ли агресивните мениджъри в Червената книга
Защо все още има ръководители, които се отнасят деспотично с подчинените си, и защо това не е работещ подход.